CAT nástroje

Co to jsou CAT nástroje?
(CAT = Computer Aided Translation = překlad podporovaný počítačem)

 • databázové programy pracující na bázi překladové paměti, které využívají profesionální překladatelé pro zachování jednotné terminologie a urychlení překladu (v žádném případě se nejedná o strojové překladače)
 • pokud se v překládaném textu opakuje věta/segment (shodná věta) nebo jeho určitá část (podobná věta), program to překladateli oznámí a zobrazí, jak výraz již přeložil naposledy. Překladatel text následně pouze zreviduje, případně dopřeloží chybějící část (která se znovu uloží do překladové paměti pro další použití)

Výhody použití CAT nástrojů

 • zachovávají jednotnou terminologii – i v případě, že na druhém překladu pracuje jiný překladatel
 • výrazně zrychlují překlad – již jednou přeložené pasáže se znovu nepřekládají, pouze se kontrolují
 • výrazně zlevňují cenu překladu, zejména v případech textů periodicky aktualizovaných nebo při opakující se struktuře (neplatíte dvakrát za přeložený a opakující se termín, nabízíme totiž férovou cenu
 • nezkreslují grafickou a textovou strukturu
 • umožňují importovat většinu známých textových a grafických formátů a následně je exportovat ve stejném vzhledu jako originál

Kdy využít CAT nástroje?

 • pro překlady dokumentů, v nichž se některé části opakují: normy, manuály, další technická dokumentace, auditorské zprávy, účetní dokumenty, webové stránky…
 • pro překlady, v nichž se pravidelně opakují klíčové termíny z vašeho oboru, a vy potřebujete zachovat jednotnou terminologii (používání terminologického slovníčku, případně kontextového vyhledávání)

Proč se obrátit právě na nás?

 • Nejmodernější CAT nástroje využíváme důsledně ve váš prospěch
 • poskytneme vám bezplatnou srovnávací kalkulaci, v níž srovnáme cenu překladu bez použití CAT nástrojů a s použitím této technologie
 • z překladů provedených v minulosti vám zpětně sestavíme překladovou paměť, se kterou se nadále pracuje a náklady na její vytvoření se zaplatí mnohdy již při prvním překladu
 • vytvoříme vám a přeložíme specifickou terminologii, která bude ve všech vašich překladech striktně dodržována