Jazykové kurzy

Peníze investované do jazykového vzdělávání zaměstnanců se vám s námi brzy vrátí. Patříme k jedné z největších jazykových škol v ČR. Našim klientům přinášíme:

  • efektivní a motivační vzdělávací metody
  • propracovanou organizaci a administrativu výuky, podpořenou vlastním informačním systémem
  • model jazykové výuky uzpůsobený potřebám zákazníků
  • pravidelné hodnocení výuky, například formou jazykového auditu

Klienti se mohou podílet na obsahovém zadání kurzů a výběru osvědčené metodiky. V individuálních nebo skupinových kurzech (obecných i specificky zaměřených) učíme klienty přes 10 různých jazyků.