Jazykový audit

 • Investujete do vzdělávání vašich zaměstnanců?
 • Chcete vědět, zda jsou tyto prostředky vynaloženy efektivně?
 • Potřebujete vzdělávání plánovat – tj. vědět, na jaké úrovni vaši zaměstnanci jsou, jaké cíle mohou zvládnout a jak se meziročně zlepšují?

Jazykový audit vám přinese odpovědi na všechny tyto otázky. Jazykové vzdělávání je nákladná a dlouhodobá záležitost, ale díky našemu auditu ji můžete kontrolovat a řídit.

Co je to jazykový audit

 • analýza jazykových potřeb firmy a jejích zaměstnanců na konkrétních pozicích včetně stávající jazykové úrovně zaměstnanců podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)
 • vyhodnotí jazykové kompetence zaměstnanců v různých činnostech (telefonování, korespondence, mluvený projev, porozumění, vedení obchodního jednání…); zjistí, v čem jsou dobří, a na které dovednosti je naopak potřeba se ve výuce zaměřit
 • na základě této analýzy lze plánovat a nastavit skutečně efektivní model firemní jazykové výuky, který vám výrazně ušetří náklady

Části jazykového auditu:

1. analýza – spolupráce s HR oddělením klienta, stanovení optimálních úrovní jazykových kompetencí pro různé skupiny zaměstnanců

2. testování

 • písemná část – vyplnění dotazníku profesních jazykových kompetencí a písemného testu 
 • ústní část – krátký strukturovaný pohovor s auditorem, který hodnotí jazykové kompetence zaměstnance v těchto oblastech:
  • samostatný ústní projev, jazyková interakce, výslovnost
  • plynulost, přesnost (gramatické jazykové struktury)
  • porozumění mluvenému slovu
  • slovní zásoba
  • priority a nedostatky auditovaného

3. vyhodnocení – určení jazykové úrovně podle SERR

4. závěrečný report a doporučení

Jazykový audit vám poskytne tři základní výstupy:

 • analýzu výchozího stavu jazykové úrovně zaměstnanců a míry, v jaké splňují minimální či optimální úroveň obecných a profesních (odborných) jazykových dovedností - minimální a optimální úroveň jednotlivých jazykových dovedností stanovuje oddělení HR nebo nadřízení auditovaných zaměstnanců
 • určení cílového (žádoucího) stavu včetně míry odbornosti v daném jazyce podle potřeb firmy i podle preferencí zaměstnanců
 • návrh metodických a didaktických cest, jak cílového stavu dosáhnout