Tlumočení

  • poskytujeme odborné tlumočnické služby z/do češtiny i v desítkách dalších jazykových kombinací
  • zajistíme i kompletní tlumočnickou techniku (mikrofony pro konferenční systém, účastnické přijímače a vybavení tlumočnické kabiny)

Nabízíme tyto druhy tlumočení

  • konsekutivní tlumočení – řečník hovoří v kratších celcích, které tlumočník následně převede do požadovaného jazyka; vhodné při obchodních jednáních, společenských příležitostech, prezentacích apod.
  • simultánní tlumočení – projev řečníka je tlumočen souběžně a doslovně; využívá se při konferencích, přednáškách, sympoziích atd.
  • tlumočení se soudním ověřením – provádí ho tlumočník s akreditací soudního tlumočníka, který byl vybrán a přezkoušen příslušným krajským soudem a vlastní razítko soudního tlumočníka s oprávněním tlumočit jednání tohoto druhu; využívá se při valných hromadách, dopravních nehodách, svatebních obřadech, soudních sporech atd.
  • tlumočení telefonicky – telekonference
  • dabing